BAJVET, Bajzova 4, Bratislava tel: 0910313301, 02/55569094, Po-Pia 8:00-13:30 14:00-19:30 Víkendy 14:00-20:00.

Príjem nových pacientov a akútne ošetrenie a zákroky vykonávame počas ordinačných hodín nepretržite. Termín odborného vyšetrenia a chirurgických plánovaných zákrokov je možné dohodnúť telefonicky, alebo po konzultácii so službukonajúcim lekárom.

Za akútne ošetrenie považujeme základne klinické vyšetrenie zvieraťa, v prípade potreby a po dohode s klientom vyšetrenie krvi, RTG, EKG a  USG vyšetrenie . Všetky vyšetrenia a chirurgické zákroky nevyhnutné pri ohrození života vykonávame okamžite.

Odborné vyšetrenia :

Hematológické vyšetrenie krvi umožňuje okamžite určiť závažnosť stavu Vášho miláčika a vybrať ďalšie nevyhnutné vyšetrenia, prípadne zákrok

Biochemickým vyšetrením vieme zistit funkčnosť a stav vnútorných orgánov, odhaliť skryté závažné ochorenia a hormonálne poruchy.

Vyšetrenie moču priamo na pracovisku na rýchlu diagnostiku zápalových stavov a zmien v urogenitálnom trakte

EKG – diagnostikujeme ochorenia srdca, vykonávame operačný monitoring, pre zabezpečenie čo najbezpečnejšieho priebehu operácie

24 hodinový EKG Holter monitor umožní odhaliť arytmie, nevyhnutný pri prevencii náhlej smrti u Dobermanov a Boxerov.

USG – vyšetrenie slúži predovšetkým na diagnostiku zmien mäkkých tkanív, novotvarov, diagnostiku zmien na vnútorných orgánoch, močových kameňov a pod. Diagnostika gravidity od 3 týždňov po nakrytí . 

ECHO vyšetrenie srdca s farebným, kontinuálnym, pulzným a tkanivovým doplerom a so súčasným EKG počas ECHO vyšetrenia  disponujeme jedným z najlepšie vybavených prístrojov na Slovensku a vieme ho používať ! Nevyhnutné na diagnostiku vrodených vád srdca šteniatok a mačiatok. Na základe vyšetrenie nasadíme nevyhnutnú a potrebnú terapiu, vyhneme sa zbytočnej a často drahej terapii. Vaše zviera dostane adekvátnu kardiologickú terapiu oďaľujúcu klinické štádiá, zlepšujúce kvalitu života, predlžujúce jeho dĺžku.  

RTG vyšetrenie umožňuje diagnostikovať zlomeniny, poúrazové stavy, cudzie predmety v dýchacom a tráviacom trakte, ako aj novotvary tvrdých a čiastočne mäkých tkanív

Vykonávame rozsiahlu chirurgiu mäkkých tkanív, cisárske rezy, sterilizáciu všetkých nami ošetrovaných druhov zvierat.

Onkologickú chirurgiu mäkkých aj tvrdých tkanív s možnosťou histolgického rozboru tkanív a určenia závažnosti ochorenia.

Vykonávame osteosyntézy zlomenín, vedúce k rýchlemu a nebolestivému hojeniu.

Inhalačná anestézia – je bezpečnejšia a spoľahlivejšia aj pri kritických a komplikovaných pacientoch. Používame najbezpečnejšiu kombináciu inhalačných a intravenóznych anestetík a analgetík.

Vyšetrujeme mačky na HCM a PKD farebnou ultrasonografiou a sprostredkujeme aj DNA analýzu.

Pacientom vyžadujúcim mimoriadnu starostlivosť a pozornosť poskytujeme hospitalizáciu s nepretržitým monitoringom pod dohľadom veterinárneho lekára. 

Close Menu