BAJVET, Bajzova 4, Bratislava tel: 0910313301, 02/55569094, Po-Pia 8:00-13:30 14:00-19:30 Víkendy 14:00-20:00.

Aktualizácia opatrení k 17.3.2020 : Vážení klienti a potencionálni klienti, vzhľadom na súčasnú nákazovú situáciu vyvolanú coronavírusvou infekciou, prijímame nasledovné preventívne opatrenia:

  1. Prosíme Vás, aby ste si termín na ošetrenie telefonicky objednali na čísle 0910 313 301, vyhnete sa tak čakaniu a znížite svoje zdravotné riziká.
  2. Objednaných klientov vybavíme prednostne, podľa počtu objednaných je možné, že neobjednaných nebudeme môcť vybaviť.
  3. Sprevádzajte pacienta prosím po jednom a do ambulancie vstupujte po vyzvaní personálu / ak sprevádzate jedného pacienta viacerí, prosíme o zdržiavanie sa ďalších osôb mimo priestorov kliniky, tak aby nedochádzalo k Vášmu blízkemu kontaktu s inými klientmi /.
  4. Prosíme Vás počas návštevy v priestoroch polikliniky o používanie FFP2 respirátora.
  5. Prosíme Vás, ak je pred Vami v čakárni iný klient, počkajte na jeho vybavenie mimo čakárne a minimalizujte kontakt s inými klientmi.
  6. Dodržiavajte prosím odstup od našich lekárov a sestier a dodržiavajte hygienické odporúčania.
  7. Po každej návšteve pacienta prebieha dezinfekcia priestorov, prosíme Vás preto o časové strpenie.
  8. Pri návšteve polikliniky, prosíme rešpektujte usmernenia personálu, robíme všetko pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a chrániť Vás aj nás v súčasnej komplikovanej epidemiologickej situácii.
  9. Ak sa už u Vás prejavili známky ochorenia, alebo máte pozitívnu cestovateľskú anamnézu, dodržujte aktuálne platné nariadenia štátnych inštitúcií. Ďakujeme Vám za pochopenie!

Close Menu